1.5 Accu


Centurion semi-tractie accu's worden geproduceerd van hoogwaardig actief materiaal met een hoge dichtheid, dikke roosters, speciale separatie met glasmat en een super Heavy Duty constructie. Het resultaat: een oer strerke semi-tractie accu geschikt voor zware cyclische toepassingen.

De Centurion Robustak serie bestaat uit vijf veel voorkomende semi-tractie types die speciaal zijn ontworpen voor recreatief verbruik zoals pleziervaart, caravans en capers. De accu's uit de Robustak serie zijn voorzien van dikke platen, speciale separatie met glasmat en een actieve massa van hoge dichtheid.Productlijn: 12V semi-tractie accu's
UItvoering: Gesloten lood/zuur batterij
Status: GUG = gevuld en geladen
Kwalitiet: 1ste montage
Gebruik: Medium cyclisch gebruik
Kenmerken: Nederlands fabricaat, duurzaam, veilig, betrouwbaar.


New generation Car 
Met de accu's uit de IntAct New Generation serie beschikt u over een hoogwaardige accu die ten alle tijden zal voldoen aan de maximale eisen van het voertuig. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën leveren IntAct New Generation accu's uitermate goede prestaties voor zowel de oudere als voor de nieuwste voertuigen.

New Generation - Truck SHD
De nieuwe SHD serie van IntAct is dé accu voor High-tech uitgeruste heavy-duty trucks en andere zware starttoepassingen. De drie types uit deze serie zijn zeer krachtig, absoluut onderhoudsvrij en uitermate betrouwbaar.

Super Heavy Duty, trilling bestendig V3
De SHD technologie maakt gebruik van geoptimaliseerde roosters met micro glasvezel separaties die roosters volledig afsluiten. Hierdoor wordt de kans op cel-kortsluiting tot het minimum teruggebracht. Deze stabiele technologie gecombineerd met een extreme weerbaarheid tegen trillengen (V3), resulteert in een accu die onder de zwaarste omstandigheden weet te presteren.

Glasvezel separaties- meer cycli, hogere dichtheid.
Dankzij het gebruik van glasvezel separaties is de SHD serie ook beter beschermd tegen diepe ontlading en de bijbehorende kans op sulfatering. Daarnaast zorgt het gebruik van glasvezel separaties ervoor dat er 30% meer cycli gemaakt kunnen worden in vergelijking met conventionele accu's.


Productlijn: IntAct Start-Power, 12 Volt startaccu
UItvoering: Gevuld = calcium/calcium technologie
Status: GUG = gevuld en geladen
Kwaliteit: 1ste montage
Kenmerken: uitstekende start prestaties, duurzaam, veilig en betrouwbaar
Toepassing: boten/schepen, auto's, vrachtwagens
Verkorte gebruiksaanwijzing en onderhoudstips voor lood/zuur batterijen

Direct na aankoop:
 • Laadt de batterij volledig op voor ingebruikname. De batterij is goed geladen als deze na lading nog een klemspanning heeft van minimaal 12,7Volt c.q het soortelijke gewicht van het zuur 1.28 bedraagt ( bij kamertemperatuur). Volg de bedieningsvoorschriften van de gelijkrichter (lader) nauwkeurig op in verband met uw veiligheid. De laadspanning moet tussen 14.4 en 14.8 bedragen.
 • Contoleer of het zuurniveau in elke cel correct is ( ca. 10mm boven de platen).
 • Vet de polen en klemaansluitingen in met zuurvrije vaseline.

Tijdens gebruik:
 • Controleer in ieder geval iedere 3 maanden het zuurniveau en vul, indien nodig, bij met gedestilleerd of gedemineraliseerd water tot ca. 10mm boven de platen
 • Controleer iedere 3 maanden de verbindingen op corrosie en de gelijkrichter (lader) op goede werking.
 • Sommige gelijkrichters gaan op storing bij diep ontladen accu's. Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de gelijkrichter

Algemene gebruiksaanwijzing:
 • Als de batterij enige tijd niet wordt gebruikt ( bijvoorbeeld in het winterseizoen bij boten), ontkoppel dan altijd de poolklemmen en laadt de batterij eerst volledig door, voordat deze wordt weggezet. Volg daarna weer de instructies als bij ingebruikname op.
 • Gebruik altijd laadapparatuur van goede kwaliteit. Bij overlading van de accu ( dit is zichtbaar) vervalt elke aanspraak op garantie.
 • Bewaar een batterij niet in ontladen toestand.
 • Controleer de ladingtoestand van de batterij, bij voorkeur elke drie maanden.
 • Laadt, indien nodig, de batterij tussentijds weer op. Batterijen hebben een bepaalde mate van ZELFONTLADING. Of maak gebruik van een ONDERHOUDSLADER
 • Bij het loskoppelen; altijd eerst de massa (-) aansluiting verwijderen en bij het aankoppelen de massa als laatste vastmaken.
 • Tijdens het laden van de batterij kunnen explosieve gassen vrijkomen ( knalgas). Schakel om vonk voorkoming te vermijden, de gelijkrichter UIT voor het los- of vastmaken. Laadt de batterij in een goed geventileerde ruimte. NIET ROKEN en GEEN OPEN VUUR.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten