Boeg- en hekschroeven


Jachtwerf De Wijde Blick is Dealer van Cupa Boeg- en Hekschroeven.
PDF Folder Cupa Boeg- en hekschroeven


CP 40
Speciaal ontwikkeld voor schepen tot 10 meter lengte. De aansluitspanning bedraagt 12 Volt. Dit model is met 40kgf ideaal voor schepen met een beperkte lengte en gewicht.

CP50
Met een stuwkracht van minimaal 50kgf is de CP50 geschikt voor schepen tot een lengte van 14 meter. De standaard aansluitingsspanning bedraagt 24 Volt. Indien u de CP50 wilt gebruiken in een 12 Volts installatie dan kan hiervoor een serie-parallelschakeling worden geleverd.

CP90
Ook voor schepen tot 18 meter lengte heeft Cupa een dergelijke en betrouwbare boeg- en hekschroef ontwikkeld met een stuwkracht van maar liefst 90kgf!! Uitgangspunt was dat de inbouwmaten dusdanig moesten zijn dat ook bij de CP90 geen extra ruimte verloren gaat in de boeg van het schip. Aangezien de CP90 afgeleid is van de CP40/50 zijn alle voordelen van deze modellen ook bij de CP90 van toepassing. 


Wilt u een prijs overzicht, u kunt altijd mailen , info@jachtwerf-dewijdeblick.com of even bellen met 035-6560443

Waarop te letten bij de keuze van een boeg- en/of hekschroef.

De invloed van de wind: 
De kracht die de wind uitoefent op de boot wordt bepaald door de winddruk, de invalshoek en het windoppervlak. Vorm en afmetingen van het bovenwaterschip zijn bepalend voor het windoppervlak. Een vloeiende vorm van de opbouw is gunstiger dan een hoekige vorm en in dat eerste geval wordt de regel bij het berekenen van de winddruk een reductiefactor van 0.75 toegepast.

Draaimoment:
Het draaimoment wordt bepaald door de windkracht te vermenigvuldigen met de afstand (A) tussen het aangrijpingspunt van de windkracht en het draaipunt van de boot. Om deze complexe aangelegenheid ietwat te vereenvoudigen: voor het overgrote merendeel van de boten kan als vuistregel voor het bepalen van het draaimoment worden uitgegaan van een vermenigvuldigen van de windkracht met de halve scheepslengte.

Stuwkracht: 
Niet het aantal KW's of PK's van de elektrische of hydraulische motor, maar de stuwkracht van de boegschroef is bepalend voor het uiteindelijke effect. De nominale stuwkracht wordt bepaald door een combinatie van motorvermogen, vorm van de schroef en rendementsverliezen in de tunnelbuis, terwijl een te lage accuspanning en eventueel spanningsverlies door te lange of te dunne accukabels een negatieve invloed op het rendement uitoefenen. Vetus elektrische boegschroeven hebben een zeer hoge nominale stuwkracht: 17-23 kgf per KW elektrisch vermogen. De benodigde stuwkracht om de invloed van de wind te compenseren kan nu worden berekend door het draaimoment te delen door de afstand (B) tussen het hart van de boegschroeftunnel en het draaipunt van de boot. Noot: hoe meer de tunnel naar voren in de boeg is geplaatst, des te groter is het rendement van de boegschroef.

Berekeningsvoorbeeld:
Een schip met een lengte van 11 meter; het zijdelingse windvangoppervlak bedraagt 18m2 en tot en met windkracht Beaufort 5 moet de boeg nog probleemloos kunnen worden omgezet. Bij Beaufort 5 is de winddruk:
p=41 tot 74 N/m2, d.w.z. p ( gemiddeld) = 60 N/m2

Het benodigde draaimoment bedraagt:
T=winddruk x oppervlak x reductiefactor x afstand aangrijpingspunt tot draaipunt, ( =ca. halve scheepslengte)
T=60 N/m2 x 18 m2 x 0,75 x 11/2 m = 4455 Nm

Benodigde stuwkracht bedraagt:
F= draaimoment delen door afstand hart boegschroef tot draaipunt van het schip ( met de spiegel als draaipunt = 4455nm gedeeld door 10,5 = 420n ( 42kgf)


De voor dit schip geschikte boegschroef is de Vetus boegschroef type 45kgf ( Beaufort 5) ( 25kgf in geval Beaufort 4 en 75kgf in geval Beaufort 6) Houd er altijd rekening mee dat, afhankelijk van de windvang, de waterverplaatsing en de vorm van het onderwaterschip, de door de boegschroef geleverde stuwkracht op ieder schip een verschillend resultaat zal geven. Als vuistregel kan aangehouden worden dat de hekschroef "één model kleiner" mag zijn dan het berekende model boegschroef.  Onderstaand een referentielijst voor de toe te passen boegschroeven in relatie tot bootlengtes. Houdt er rekening mee dat deze lijst slechts bedoeld is als referentie en het gezien de uitvoering en het design van uw boot de bovenstaande formule ALTIJD prevaleert!Geen opmerkingen:

Een reactie posten